ЈКП „ВОДОВОД“ ОБАВЕШТЕЊЕ

Јавно комунално предузеће „Водовод“ проследило је ново обавештење за све кориснике које у целости преносимо:

– На основу Закључка Владе Републике Србије бр.53-2561/2020. обуставља се рад са
странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.). У складу са донетим закључком послове који су се обављали у непосредном контакту са потрошачима/корисницима услуга, ЈКП Водовод Смедерево у наредном периоду обављаће
путем писане или електронске поште или телефонским путем.

Пријем поднесака путем електронске поште ЈКП Водовод Смедерево обављаће на адреси vanrednostanje@sdvodovod.co.rs

Поднесци потрошача/корисника услуга у писаном облику, који су послати преко ЈП ПОШТА СРБИЈЕ ће се преузимати у обраду.

Плаћање рачуна и услуга обављаће се путем дигиталних сервиса (e-banking, m-banking апликација и сл.) или на шалтерима ЈП ПОШТА СРБИЈЕ.

Корисницима је за сва питања и информације у вези са услугама јавног водоснабдевања и одвођења вода сваког радног дана од 7 до 15 часова на располагању бесплатна телефонска линија 0800 386 280.

Кварови на водоводној или канализационој мрежи могу се пријавити свакодневно 00-24h на телефон 026/4623 743 – наведено је у обавештењу.

Comments are closed.