CZK PREDAVANJE: UPRAVLJANJE MAŠINOM MISLIMA

Predavanje „Upravljanje mašinom mislima: naučna fantastika ili realnost?“ biće održano u utorak, 3. decembra, sa početkom u 19 sati, u Koncertnoj dvorani Centra za kulturu, najavljuju iz ove ustanove.

-Program će biti posvećen neurotehnologiji, preciznije sprezi čovek-mašina, i mogućnostima da moždana aktivnost upravlja odgovarajućim uređajima, odnosno da se promene u moždanoj aktivnosti, povezane sa namerom da se izvrše određene motorne ili kognitivne radnje, koriste kao kontrolni signali uređaja, bez puteva kičmene moždine u tom procesu. Prisutni će biti u prilici da se upoznaju i sa neurofidbek pristupom u interakciji mozga i mašine koji je vezan za dodatno modulisanje moždane aktivnosti od strane korisnika nakon dobijanja povratne informacije o učinku, a sa ciljem bolje kontrole nad mašinom. Važna dimenzija programa tiče se perspektiva primene u medicini, prevashodno kod osoba sa invaliditetom. Gost Centra za kulturu Smederevo i predavač biće dr Andrej Savić, istraživač saradnik na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu čijem naučno- istraživačkom delokrugu pripadaju neuronauke i neurotehnologije, obrada elektrofizioloških signala, mozak-računar interfejs, električna stimulacija nerava, neurorehabilitacija – navode organizatori u najavi ovog predavanja

Ulaz na program je slobodan.

Kao istraživač saradnik, dr Andrej Savić  je na Elektrotehničkom fakultetu angažovan u okviru nacionalnog projekta „Efekti asistivnih sistema u neurorehabilitaciji: oporavak senzo-motornih funkcija“ Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učestvovao je u nastavi iz domena svog istraživačkog rada prenoseći studentima znanja iz predmeta: Signali i sistemi u organizmu, Akvizicija elektorfizioloških signala, neuralno inženjerstvo, Metode analize elektrofizioloških signala. Angažovan je i na projektima španske razvojno-istraživačke organizacije TECNALIA Research & Innovation i kao predavač na doktorskim studijama pri Univerzitetu u Beogradu na dva studijska programa (Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije i Inteligentni sistemi) u okviru predmeta Motorna kontrola i rehabilitacija, Odabrane metode obrade elektrofizioloških signala i Računarski modeli u neuronaukama.

Od 2010. godine jedan je od organizatora skupa povodom međunarodne Nedelje svesti o mozgu. Ovaj događaj je tri godine na Elektrotehničkom fakultetu bio pre svega namenjen promociji naučnih rezultata istraživačke grupe sa Elektrotehničkog fakulteta koja se bavila neuronaukom.

Kao dobitnik stipendija za stručno usavršavanje u inostranstvu je boravio u Sloveniji, Finskoj i Danskoj. Akter je interaktivne demonstracije rada laboratorijskog prototipa mozak-računar interfejs sistema, koja se održavala na specijalizovanoj radionici posvećenoj mozak-mašina-telo-interfejs sistemima u San Diegu, Kalifornija.

Kao gostujući predavač po pozivu održao je brojna predavanja i interaktivne demonstracije iz oblasti mozak-računar interakcije, obrade i analize EEG podataka i neurofdibeka.

Dr Savić ima iskustvo kliničkog rada na Institutu za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Beogradu sa osobama koje su pretrpele cerebro- vaskularni insult i povrede mozga, kao i na klinici za neurologiju Kliničkog Centra u Beogradu sa pacijentima sa tremorom.

Autor je i koautar brojnih naučnih publikacija objavljenih u domaćim i međunarodnim stručnim publikacijama.

SDN

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *