NOVA TERETNA VOZILA ZA „ZELENILO I GROBLJA“

Predstavnici rukovodstva grada uručili su predstavnicima JKP „Zelenilo i groblja“ ključeve za dva nova teretna vozila „Iveco kiperi“, nosivosti od 3,5 tona. Vozila su kupljena sredstvima iz budžeta grada Smedereva, u iznosu od 6 miliona dinara, kao kapitalna subvenicija i predata su na upravljanje JKP Zelenilu i groblja Smederevo na dalje korišćenje. Ovo je još jedan u nizu kapitalnih projekata koji je grad Smederevo realizovao čime se u velikoj meri poboljšava stanje voznog parka javnog komunalnog preduzeća za obavljenje poverenih delatnosti – navedeno je na sajtu grada Smedereva.

SDN

foto: grad Smederevo