DOSPEĆE TREĆEG KVARTALA POREZA NA IMOVINU

Iz Odeljenja za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave podsećaju građane da je 14. avgust rok za uplatu treće kvartalne rate poreza na imovinu i navode da svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 13% na godišnjem nivou.

Visina treće rate poreza na imovinu za 2019.godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem treće rate potrebno je izmiriti i eventualna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

Iz Gradske uprave upozoravaju da neprijavljena imovina podleže kažnjavanju i pozivaju sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku, s obzirom na to da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

SDN