ТРАЖИ СЕ ПРОЦЕНИТЕЉ ЗА ОСТАТКЕ ИМОВИНЕ ЖЕЛЕЗАРЕ СМЕДЕРЕВО У СТЕЧАЈУ

Агенција за лиценцирање стечајних управника објавила је у понедељак, 15. јула, позив за достављање понуда о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника „Железара Смедерево“ д.о.о. наводи се на званичном сајту. 

Како је наведено објављује се позив за достављање понуда за вршење услуга процене ликвидационе вредности појединачне имовине „Железаре Смедерево“ коју чини пет објеката укупне површине 986 квадратних метара, затим залихе деметализоване високопећне комадасте троске и гранулисане високопећне троске, једне решетке за високу пећ која спада у резервне делове, али у удела у привредном друштву Далековод дд из Загреба у Хрватској.

-За потребе утврђивања процењене вредности имовине у поступку продаје проценитељ ће користити методе процене, односно применити Међународне стандарде финансијског извештавања – стоји, између осталог у позиву.

Затворене понуде за вршење услуга процене вредности имовине и целисходности продаје имовине стечајног дужника могу се доставити најкасније до 25.07.2019. године до 15 часова.

Одабир најбољег понуђача ће, како је наведено, извршити Одбор поверилаца у роковима и на начин прописаним Националним стандардом бр. 5 о начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника. У случају да Одбор поверилаца не донесе одлуку у прописаном року, избор најповољнијег понуђача ће извршити стечајни управник.

Подсетимо, „Железара Смедерево“ је правно лице које је наставило да постоји након што је кинеска ХБИС Група 2016. купила 98 имовинских целина смедеревске челичане за 46 милиона евра. У јануару ове године тај правни субјект је отишао у стечај.

 

Ј.В.

Comments are closed.