ЈАСНА АВРАМОВИЋ НАСТАВЉА ДА ПЉАЧКА БУЏЕТ СМЕДЕРЕВА?

Током претходних неколико недеља у Карађорђевој улици, тачније, њеним појединим деловима, изводе се радови на реконструкцији тротоара. Приметно је да се ради сукцесивно, део по део, како би се избегле, ионако приличне саобраћајне гужве на овој деоници, а за сада се уређује само једна њена страна. И ништа у вези са овим радовима не би било спорно, да није позната чињеница да реконструкција целе Карађорђеве улице тек треба да уследи, па се поставља питање да ли ће исти посао у кратком временском року бити рађен два пута, односно, да ли ће грађани Смедерева два пута плаћати исту ствар.
Наиме, до сада јавности нису предочени подаци о радовима у Карађорђевој улици који су у току (што је за не поверовати, с обзиром на то да је реч о буџетским средствима), али је према расположивим информацијама познато да је у току израда пројектне документације за реконструкцију исте. Тачније, град Смедерево је 21. новембра прошле године са групом понуђача коју заступа „Путинвест“ из Београда, а након расписане јавне набавке, склопио уговор којим је предвиђена израда пројектно техничке документације за реконструкцију Карађорђеве улице у Смедереву. У обавештењу о закљученом уговору наводи се да је вредност посла 2,7 милиона динара без ПДВ-а, као и да је рок за завршетак овог посла 200 дана.
– У оквиру пројекта треба предвидети реконструкцију саобраћајнице (коловоз, тротоари, улична паркинг површина) – са задатим елементима дефинисаним овим пројектним задатком, реконструкцију јавних површина између улице и објеката (до границе објеката) са редефинисањем партерних површина, приступа и тротоара око објеката, као и јавног зеленила у обухваћеном коридору. Пројектом обухватити и комплетну реконструкцију јавне расвете. Пројектом треба обухватити и елементе урбане опреме у уличном коридору (ђубријере, рекламни панои, декоративни и заштитни елементи и сл .), као и локације за постављање подземних контејнера за смеће – наведено је у конкурсној документацији, а из чега се јасно види да пројекат реконструкције обухвата и тротоаре.
Такође, наведено је да ће у оквиру реконструкције улице бити замењена и дотрајала инфраструктура, за шта ће, свако у својој надлежности, бити задужена јавна предузећа.
Осим логичног питања које се намеће, а то је због чега се ради реконструкција дела тротоара у улици која је, како се види из наведеног, планирана за комплетну реконструкцију, још једна ствар у вези са овим послом је прилично дискутабилна,а то је чињеница да је локална самоуправа расписала јавни набавку за израду техничке документације за реконструкцију улице у граду који има јавно предузеће „Урбанизам“, чији би изворни посао требало да буде управо то. Због чега локално јавно предузеће није урадило овај посао, ако је, подсетимо, недавно истакнуто да ће реконструкција Ђушине улице бити урађена управо по њиховом пројекту?
У наредном периоду портал „Смедеревске новине“ бавиће се овом темом, а покушаћемо да дођемо до одговора ко стоји иза овог посла у Карађорђевој улици, због чега изводи сада, ако се зна да треба да уследи комплетна реконструкција ове деонице дуге 980 метара, као и колико ће дупли посао коштати грађане Смедерева.

Ј.Шешлак

Comments are closed.