JKP VODOVOD POVODOM DANA VODA: U SMEDEREVU PIJEMO ISPRAVNU VODU ZA PIĆE

Na Konferenciji Ujedinjenih nacija koja je održana 1992.godine u Rio de Žaneiru pokrenuta je inicijativa za međunarodno obeležavanje Svetskog dana vode. Skupština UN je 22.02.1993.godine usvojila rezoluciju kojom je 22. mart proglašen za Svetski dan vode.  Od tada svakog 22. marta širom sveta obeležava se Dan voda u cilju skretanja pažnje javnosti na važnost vode i njen nedostatak u mnogim krajevima sveta. Voda pokriva 71 odsto Zemljine površine, ali pijaća voda čini samo 2,5 odsto svih vodnih resursa, koji se konstantno smanjuju zbog zagađenja i lošeg gazdovanja.

Veliki deo ljudske populacije je i dalje suočen sa problemima u snabdevanju zdravstveno ispravnom vodom za piće.  Voda je temelj života i osnovni sastojak svakog živog bića. Iako se dugo verovalo da je voda neiscrpan resurs zbog njene obnovljivosti, kriza vode postaje svetski problem i realnost. I dok se potrebe za vodom povećavaju – zalihe se smanjuju. Čoveku je neophodno minimum 50 litara vode dnevno – za piće, pranje, kuvanje i sanitarije. Prosečna preporučena potrošnja vode je 150 litara po stanovniku na dan.

Procene stručnjaka kažu da oko 1,1 milijardi ljudi nema pristup pijaćoj vodi, a 2,5 milijardi nema obezbeđene elementarne sanitarne uslove. Šest hiljada dece mlađe od pet godina svakog dana umire od bolesti prouzrokovanih zagađenom vodom, kao i više od pet miliona ljudi godišnje, što je deset puta više nego broj poginulih u svim ratovima godišnje na svetu.

Voda za piće je esencijalna životna namirnica koja nema alternative. U svom stalnom cikličnom kretanju u prirodi (hidrološki ciklus sa 3 faze: atmosferske padavine, površinske i podzemne vode i transpiracija i evaporacija vodene pare) voda može biti kontaminirana.

Kontaminacija vode nastaje: zagađivanjem zemljišta i vodotokova čvrstim i tečnim otpadom (nehigijenske deponije, komunalne i tehnološke-industrijske otpadne vode bez prečišćavanja), zagađivanjem zemljišta pesticidima; insekticidima, herbicidima i fungicidima i veštačkim đubrivima kao i zagađivanjem otpadnim motornim uljima, naftinim derivatima i deterdžentima (1 litar otpadnog motornog ulja zagadi 1 milon litara vode).

Radi zaštite voda i njihove degradacije potrebno je obavljati:

  1. Higijensko i konrolisano deponovanje čvrstog otpada
  2. Prečišćavanje tj. kondicioniranje svih vrsta otpadnih voda
  3. Kontrolisanu upotrebu pesticida i veštačkih đubriva
  4. Pravilno odlaganje otpadnih motormnih ulja i naftinih derivata
  5. Stalno unapređenje kvaliteta ostalih činilaca životne sredine

Uprkos tome, mogućnosti za ekploataciju otpadnih voda su zaista velike. Otpadna voda tretirana na bezbedan način predstavlja jeftin i održiv izvor vode za piće, energije, hranljivih materija i drugih obnovljivih materijala.Troškovi upravljanja otpadnim vodama nisu mali, ali ih uveliko opravdava proistekla dobrobit za ljudsko zdravlje, ekonomski razvoj i očuvanje životne sredine, a pored toga i obezbeđenje novih poslovnih mogućnosti, prevenstveno u oblasti zaštite životne sredine. Ono što je naročito bitno jeste da građani vode računa o tome da ne bacaju smeće u kanalizaciju ili u bilo koje stajaće ili tekuće vode.

Osnovni resurs za snabdevanje stanovništva i industrije vodom u Srbiji su podzemne vode koje u ukupnom vodosnabdevanju učestvuju sa preko 90 odsto.

Srbija raspolaže dovoljnim količinama vode za zadovoljavanje sopstvenih potreba, ali samo ukoliko je racionalno koristi. Od izuzetne važnosti je racionalno korišćenje vodnih resursa, kao zaštita od različitih izvora zagađenja voda i vodotokova. Zato vodu moramo da štedimo i da čuvamo – svakog dana, na svakom mestu i u svakoj prilici. Ono što nama danas izgleda malo i nebitno nekom drugom u budućnosti će značiti mnogo.

Imajući u vidu sve napisano, a znajući šta sve Javno komunalno preduzeće Vodovod  čini na planu vodosnabdevanja, i zbog toga je svrstano među najbolje u Srbiji,  možemo da budemo sigurni da u Smederevu pijemo ispravnu vodu za piće i da je ima u dovoljnim količinama . Uslov da i u narednom periodu imamo uredno vodosnabdevanje je domaćinski odnos prema vodi i uredno izmirenje računa za utrošenu vodu, navode u smederevskom Vodovodu.

Comments are closed.