KAZNE ZA NEPOŠTOVANJE ZAKONA OD NEKOLIKO HILJADA DO DVA MILIONA DINARA

Osim pravila i načina funkcionisanja koji treba da urede ovu oblast, Zakon o stanovanju i održavanju zgrada predviđa i kazne za njegovo nepoštovanje. Njima su obuhvaćeni vlasnici posebnih delova (stanova i poslovnog prostora), upravnici i profesionalni upravnici, ali i lokalne samouprave. U skladu sa njim, određeno je da nadzor nad njegovim i sprovođenjem propisa donetih na osnovu njega, vrši ministarstvo nadležno za poslove stanovanja, preko inspektora u okviru delokruga utvrđenog zakonom, a jedinica lokalne samouprave preko komunalne i građevinske inspekcije.

Kazne za nepoštovanje odredbi zakona kreću se od 5.000 do čak 2.000.000 dinara, u zavisnosti koji je član prekršen, ali i toga da li je prekršaj načinilo fizičko, odgovorno ili pravno lice.

Fizičko lice, odnosno vlasnik posebnog dela zgrade, biće kažnjeno novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara ukoliko se ne pridržava niza odredbi novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Između ostalog, ako i nakon isteka roka koji je propisan rešenjem inspektora, korišćenjem svog posebnog dela ometa korišćenje drugih delova zgrade, zatim ako ga ne održava u stanju kojim se ne otežava ili onemogućava i ne remeti uobičajena upotreba ostalih delova zgrade, ali i ukoliko ne učestvuje u troškovima održavanja i upotrebe zajedničkih delova zgrade i katastarske parcele na kojoj se nalazi zgrada. Takođe, ako sprečava treća lica da prolaze zajedničkim delovima zgrade i onemogućava prolaz u slučaju da je to nužno za popravku ili održavanje drugog dela zgrade.

Ista novčana kazna očekuje vlasnika posebnog dela koji je taj poseban deo izdao u zakup trećem licu i ugovorio da ono učestvuje u troškovima održavanja i upravljanja zgradom, ali o tome u roku od 30 dana od dana izdavanja ne obavesti upravnika zgrade.

Takođe, ukoliko ne postupi po rešenju građevinskog inspektora i u predviđenom roku ne preduzme hitno izvođenje radova i druge mere po hitnim intervencijama u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti. U slučaju da je vlasnik posebnog dela zgrade pravno lice koje ne postupi u skladu sa navedenim rešenjem, novčana kazna kreće se od 50.000 do čak 2.000.000,00 dinara.

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave ukoliko u roku ne dostavi izveštaj sa podacima i obaveštenjima ministarstvu nadležnom za poslove stanovanja, kao što su  godišnji izveštaj o rezultatima sprovođenja nacionalne stambene strategije, lokalne stambene strategije i akcionog plana za njeno sprovođenje, kao i ukoliko ne donese određene odluke, među kojima je i akt o načinu raspolaganja stanovima u javnoj svojini

_

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se fizičko lice ako ne obezbedi pristup samostalnom delu zgrade licima koja u skladu sa posebnim propisima redovno održavaju i kontrolišu funkcionalnost mreže, odnosno transformatorske stanice, instalacija i opreme, kao i skloništa koja se nalaze u zgradi. Takođe, ako kao izabrani ili profesionalni upravnik ne podnese prijavu za upis stambene zajednice i upravnika u roku od 15 dana od prve sednice skupštine, odnosno promenu upravnika i registraciju promene drugih podataka koji se registruju i objavljuju u registru stambenih zajednica u istom roku, kao i ako se ne pridržava obaveza iz svojih nadležnosti, koje je dužan da sprovodi u skladu sa ovim zakonom. Isti iznos platiće fizičko lice ako ne učestvuje u troškovima održavanja zajedničkih delova zgrade i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i upravljanja zgradom.

Novi zakon predviđa i prekršaje stambene zajednice, za koje se predviđena kazna kreće od 50.000 do 2.000.000 dinara. One se, između ostalog, izriču u slučaju da se nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne izvrši upis u registar stambenih zajednica i ne registruje upravnik stambene zajednice. Takođe, nakon isteka roka propisanog rešenjem inspektora ne sprovede izvođenje radova i preduzimanje drugih mera čijim neizvršenjem bi mogle da nastanu štetne posledice po život ili zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti. Ista kazna očekuje stambenu zajednicu ako nakon isteka predviđenog roka ne donese program održavanja zgrade.

Nisu samo gore navedeni prestupi oni koji se po zakonu o stanovanju i održavanju zgrada novčano sankcionišu, ali oni su najčešći, pa je zbog toga važno imati na umu činjenicu da njihovo kršenje može da u velikoj meri materijalno optereti kako stanare, tako i upravnike, kao i  stambenu zajednicu, koja će zbog određenih kolektivnih, ali i propusta pojedinaca, biti prinuđena da plaća visoke kazne, što znači i veća izdvajanja za zajednički račun iz kućnog budžeta vlasnika posebnih delova.

Zbog toga je, ističu zakonodavci, izuzetno bitna međusobna saradnja svih učesnika u procesu primene ovog zakona, koji ima za cilj, pre svega, poboljšanje kvaliteta života građana u višeporodičnim stambenim objektima i rešavanje problema u ovoj oblasti koji su se godinama gomilali. Osim prijatnijeg okruženja, na ovaj način treba da se obezbedi da objekti budu funkcionalni, a pre svega bezbedni za stanare, ali i okolinu. Tako će tačno moći da se utvrdi odgovornost za određene propuste, koji ponekad mogu da imaju i kobne posledice po život i zdravlje ljudi.

Mima Šešlak

*Projekat „Novi zakon-nova dilema: komšija ili profesionalac?“ sufinansiran je iz budžeta opštine Smederevska Palanka, a stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva*

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *