POŠTOVANJE KUĆNOG REDA – OSNOV ZA DOBRE ODNOSE

Bilo da stambenom zajednicom upravlja neko iz redova vlasnika posebnih delova, profesionalni ili prinudni upravnik, u svakoj zgradi mora se poštovati kućni red, koga svi moraju da se pridržavaju. U gradskoj Odluci o opštim pravilima kućnog reda u stambenim i stambeno-poslovnim objektima navodi se sledeće:

Stanar zgrade, u smislu ove Odluke, je vlasnik, zakupac posebnog dela zgrade (stana ili poslovnog prostora), članovi njihovog porodičnog domaćinstva (supružnik, vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorčad, njihovi roditelji i lica koja su oni dužni po zakonu da izdržavaju, a koji stanuju u istom stanu), lica koja su zaposlena u poslovnim prostorima, kao i lice koje je korisnik posebnog dela zgrade po nekom drugom pravnom osnovu.

_

-Pod kućnim redom podrazumevaju se opšta pravila ponašanja u zgradama, obavezna za sve stanare, čijim će se poštovanjem obezbediti red, mir i sigurnost u zgradi, svim stanarima neometano korišćenje posebnih i zajedničkih delova zgrade, kao i zemljišta za redovnu upotrebu zgrade, očuvanje zajedničkih delova u čistom, ispravnom i upotrebljivom stanju, sigurnom za korišćenje – i dodaje:

-Ovom Odlukom naročito se određuje dozvoljeni nivo buke u korišćenju posebnih delova zgrade, kao i uslovi pod kojima se mogu obavljati određene privredne delatnosti u zgradi, kako se vlasnicima stanova ne bi remetio mir u korišćenju stanova.

Kada je reč o opštim pravilima kućnog reda, posebna pažnja poklanja se održavanju higijene u zajedničkim prostorijama, ali i obezbeđivanju nesmetanog i slobodnog prolaza kroz njih.

-Zabranjeno je bacati ili ostavljati otpatke, smeće i slično na stepeništu ili drugim zajedničkim prostorijama liftu, instalacijama, opremi i uređajima u zgradi i u dvorištu. Zabranjeno je crtati, pisati ili na bilo koji drugi način uništavati zidove, vrata, prozore, instalaciju, opremu uređaje i druge delove zgrade.

Organ upravljanja stambene zgrade dužan je da na vidnom mestu na ulasku u stambenu zgradu, osim akata propisanih posebnim zakonom, istakne:

-ovu Odluku ili pravila vlasnika doneta po odredbama Zakona o stanovanju i održavanju zgrada,

-vreme odmora,

-spisak zajedničkih delova zgrade sa naznakom njihove namene,

-obaveštenje kod koga se nalaze ključevi od zajedničkih prostora i prostorija sa tehničkim uređajima, prostorija transformatorske stanice i skloništa,

-obaveštenje kom javnom preduzeću, pravnom licu ili preduzetniku je povereno održavanje zgrade,

-uputstvo o načinu prijave kvara i oštećenja na instalacijama, uređajima i opremi zgrade, kao i

-druge informacije i odluke skupštine stambene zajednice, bitne za stanare i uspostavljanje reda, mira i poštovanja odredaba posebnih zakona i ove Odluke

_

Ogran upravljanja zgradom dužan je da na vidnom mestu istakne upustvo za upotrebu lifta. U slučaju kvara na liftu, navedeno je u ovoj Odluci, isti se mora odmah isključiti iz upotrebe, a na svim vratima lifta se mora istaći jasno upozorenje da je lift u kvaru.  Kotlarnicom i kućnim instalacijama grejanja u zgradi može rukovoditi samo stručno lice, a isto je i sa gromobranima i električnim instalacijama. Dodaje se i da je zabranjeno neovlašćeno otvaranje razvodnih kutija i ormarića sa električnim uređajima koji služe zgradi kao celini ili zajedničkim delovima zgrade. Skupština stambene zajednice je dužna da na vidnom mestu u zgradi istakne obaveštenje o tome kome se stanari mogu obratiti u slučaju kvara lifta, centralnog grejanja ili drugih uređaja, navedeno je u gradskoj Odluci.

-Zabranjeno je vikom, trčanjem, skakanjem, igranjem lopte i sličnim postupcima praviti buku u vreme odmora i narušavati mir u zgradi. Korišćenje kućnih aparata (veš mašina, usisivača i slično), ventilacionih sistema, klima uređaja, uređaja za muzičku reprodukciju, TV prijemnika i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi u vreme odmora, dozvoljeno je samo do sobne jačine zvuka. Vreme odmora mora se poštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade (kosačica, motorna testera i slično). Buka u zatvorenim prostorima zgrade, u vreme odmora ne sme preći graničnu vrednost od 30DB, dok na otvorenom prostoru, u vreme odmora, buka ne sme preći graničnu vrednost od 45DB u stambenoj zgradi i 50DB u stambeno-poslovnim zgradama. U slučaju porodičnih slavlja, stanari su dužni da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi o tome obaveste ostale stanare, s tim da slavlje ne može trajati duže od 01,00 časa posle ponoći – navedeno je u članu 22. Odluke o opštim pravilima kućnog reda.

Tačno je određeno i u kom je vremenskom periodu u zgradama vreme odmora.

-Radnim danima u vremenu od 15,00 do 18,00 sati i od 22,00 do 7,00 sati narednog dana, a u danima vikenda (subota i nedelja) i praznika u vremenu od 14,00 do 18,00 sati i od 22,00 do 8,00 sati narednog dana, stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje potpuni mir i tišinu u zgradi (vreme odmora) – stoji u ovoj Odluci.

Stanar koji izvodi građevinske, građevinsko-zanatske i instalaterske radove u zgradi dužan je da prethodno o tome obavesti organ upravljanja zgradom i pokaže mu odobrenje nadležnog organa za izvođenje radova, ukoliko je posebnim zakonom propisana obaveza pribavljanja odobrenja za izvođenje tih građevinskih radova, a potom da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu obavesti stanare o danu početka izvođenja radova, vrsti i trajanju. Na zemljištu za redovnu upotrebu ne sme se deponovati građevinski materijal, osim u slučaju da stanar ima odobrenje nadležnog organa i skupštine stambene zajednice, navodi se u Odluci o opštim pravilima kućnog reda.

Takođe, jasno je navedeno da moraju da budu zaključani podrum i tavan i da svaki stanar mora da ima ključ od ovih prostorija. Za one koji u višeporodičnim stambenim objektima kao ogrev koriste drvo, naznačeno je da je zabranjeno cepati ogrevni materijal u stanovima ili drugim mestima koja za to nisu određena.

Na terasama, balkonima i lođama zabranjeno je držati stvari koje narušavaju izgled zgrade, kao što su: stari nameštaj, ogrevni materijal i slično.

Nije dozvoljeno kroz prozore, vrata, balkone i lođe bacati bilo kakve predmete, kućno smeće, ostatke hrane, prosipati vodu, tresti posteljinu, stolnjake, krpe i slično. Zabranjeno je na prozorima, terasama, balkonima i lođama držanje stvari, odnosno predmeta koji bi usled pada mogli povrediti, oštetiti ili uprljati prolaznike i vozila.

Cveće u saksijama može se držati na prozorima, terasama, balkonima i lođama ili na ivici istih samo u određenim sigurnosnim posudama, a zalivanje cveća mora se obavljati tako da voda ne kvasi fasadu zgrade, balkone, terase ili prolaznike i vozila – glasi član 25. ove Odluke.

_

Spoljni delovi zgrade, kao što su vrata, prozori i izlozi, moraju biti čisti, navedeno je u Odluci, a vrata, prozori, roletne i slično, u prizemlju zgrade moraju se koristiti tako da ne ometaju kretanje prolaznika.  Zanimljivo je da je ovom Odlukom propisano i to da prilikom pojedinačne zamene roletni na prozorima i vratima u stanovima i zajedničkim prostorijama, mora da se vodi računa da one budu jednoobrazne sa postojećim roletnama u stambenoj zgradi.

Stambena zajednica je odgovorna i za održavanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade i redovno popravljanje i zamenu oštećenih delova ograde, čišćenje, košenje trave, orezivanje žive ograde i drugog rastinja, uklanjanje korova, održavanje betonskih površina, trotoara, prilaznih staza i stepeništa, protivpožarne staze i mora da preduzima druge radnje kako bi prostor oko zgrade bio u urednom stanju.

Ono što je veoma bitno, naročito tokom zimskog perioda godine, jeste činjenica da su stanari dužni da čiste sneg i led sa terasa, ali i ispred zgrade:

-Stanari su dužni da za vreme kiše, snega i drugih vremenskih nepogoda, obezbede da prozori i ulazi na zajedničkim prostorijama i zajedničkim delovima zgrade budu zatvoreni, kao i da sa prozora, terasa, balkona i lođa uklanjaju sneg i led, pri čemu moraju voditi računa da ne oštete zajedničke prostorije i zajedničke delove fasada, i da ne ugrožavaju bezbednost ostalih stanara i prolaznika. Takođe, dužni su da obezbede čišćenje snega i uklanjanje leda ispred zgrade, kao i da u zimskom periodu preduzmu mere zaštite od smrzavanja i prskanja vodovodnih, kanalizacionih i toplovodnih instalacija i uređaja u stanovima, odnosno zajedničkim i poslovnim prostorijama.

Nadzor nad primenama ove odluke vrši odeljenje Gradske uprave nadležno za poslove stanovanja, kao i komunalna i građevinska inspekcija. Da bi se sve preporuke propisane Odlukom i poštovale, osim nadzora, uvedene su i kazne, čiji se iznosi za fizička lica kreću od dve do deset hiljada dinara, dok preduzetnici i pravna lica mogu da plate i značajno više iznose.

Prema važećoj Odluci, novčanu kaznu od 2.000 dinara kazniće se fizičko lice ukoliko kao vlasnik stana ne prijavi upravniku promenu stanara, zatim, ukoliko na stanu nema kućnog broja, kao i ukoliko bacaju đubre po zajedničkim prostorijama, ostavljanjem stvari u njima onemogućavaju slobodan prozor, ali i za, na primer, žvrljanje po zidovima. Isto je i ukoliko na tavanu i u podrumu drže zapaljive predmete i tečnosti. Takođe, ovim novčanim iznosom biće kažnjeni vlasnici stanova ukoliko ne održavaju čistim spoljne delove zgrade, kao i ako prilikom zamene roletni one odudaraju od već postavljenih na istom objektu. Kaznu će platiti i ukoliko se ne pridržavaju propisanih pravila o čišćenju snega i leda.

Značajno viši iznos kazne, 10.000 dinara, platiće preduzetnik, ukoliko ne prijavi promene zakupca, dok će isti prekršaj pravno lice platiti duplo veći iznos, čak 20.000 dinara. Odgovorno lice u pravnom licu takođe će biti kažnjeno sa 5.000 dinara.

Ukoliko uništavaju bezbednosnu rasvetu, ne održavaju vodovodnu i kanalizacionu mrežu, i u istu bacaju razne otpatke, stanari će biti kažnjeni iznosom od 5.000 dinara. Istu kaznu platiće i ako ne poštuju propisano vreme odmora, ali i ako ne prijave građevinske radove u svom posebnom delu. Za iste prekršaje preduzetnik će morati da izdvoji 10.000, a pravno lice 20.000 dinara.

U setu kaznenih mera predviđene su i one koje se odnose na stambenu zajednicu kao pravno lice. Tako će novčanu kaznu od 10.000 dinara stamebna zajednica morati da plati ukoliko organ upravljanja ne obavi istakne ovu Odluku ili pravila vlasnika (što je predviđeno novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada), vreme odmora i set obaveštenja i informacija koje se tiču svih stanara, ali i ukoliko se ne održava prostor oko objekta.

J.V.

 

*Projekat „Komšija ili profesionalni upravnik?“ sufinansiran je iz budžeta grada Smedereva, a stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva*

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *