GRADSKO STAMBENO PREDUZEĆE – PARTNER UPRAVNIKA I STAMBENIH ZAJEDNICA

Stambene zajednice i upravnici zgrada, bilo profesionalni ili iz redova komšija, u svom radu neminovno su oslonjeni i na javna preduzeća, jer su problemi koje imaju u objektima najčešće komunalne prirode. Zbog toga je važno, navode svi učesnici u procesu primene novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, da se izgradi partnerski odnos i prepreke prevaziđu saradnjom na obostrano zadovoljstvo. Od svih javnih preduzeća, upravnici i stambene zajednice po prirodi stvari u najvećoj meri upućeni su na Gradsko stambeno, nekadašnju Gradsku stambenu agenciju.
-Gradsko stambeno preduzeće, ranije Gradska stambena agencija, statusnom promenom i izdvajanjem iz nekadašnjeg javnog preduzeća za stambene usluge i toplifikaciju, dobilo je delatnost i deo radnika i tada smo preuzeli 117 stambenih ulaza. Prema podacima registratora u Smederevu ima 440 zgrada, mi smo preuzeli nekih 25 odsto od tog broja. Tada su važili drugi zakoni, koji su ovim novim objedinjeni. Sada održavamo stotinak zgrada. U susret stupanja na snagu novog zakona obavili smo edukaciju svojih kadrova, imamo i sami tri profesionalna upravnika, ali kako smo javno preduzeće i radimo u opštem interesu građana, ne možemo da se bavimo upravljačkim poslovima, zbog sukoba interesa – objašnjava za „Smederevske novine“ Bojan Kostić, zadužen za tehnička pitanja u ovom preduzeću.
Prednost novog zakona, kaže Kostić, jeste to što je zakonodavac uočio sve nedostatke prethodnih, omogućio tržišnu utakmicu u smislu forsiranja malih i srednjih preduzeća u delatnosti održavanja zgrada.
-Lokalna samouprava je u obavezi da, čuvajući opšti interes, ima svoje javno preduzeće i poverava sve te radove svom preduzeću, ali nismo monopolisti. Tri su osnovna problema koja se javljaju – nepoznavanje ovog zakona i zakona o imovini, nerazlikovanje tekućeg i investicionog održavanja, i aktivnosti upravnika i profesionalnog upravnika – navodi Kostić i dodaje da imaju poteškoća da profesionalnim upravnicima koji angažuju njihovo preduzeće objasne da stavka naplate naknade za njihov rad ne može da se fakturiše kroz račun preduzeća za usluge tekućeg održavanja.
Kaže da Gradsko stambeno komunicira sa upravnicima, bilo da je reč o onima iz redova komšija, profesionalnim ili prinudnim koje je postavila lokalna samouprava, i da daje logističku podršku upravnicima iz redova komšija u punom kapacitetu.
-Imamo knjigovodstveni program kojim vodimo evidenciju o svim stanarima i uplatama. Ranije smo prikupljali sredstva u fondove skupština stanara na osnovu njihove odluke i tada smo novac opredeljivali za ono za šta oni donesu odluku. Sada je obavezan i investicioni fond, za šta takođe, imamo ponudu – Kaže Kostić.
Dodaje da se stambene zajednice oslanjaju na njih kada je reč o održavanju objekata.
-U svojoj ponudi imamo usluge održavanja u smislu održavanja higijene, ugovorne obaveze svode se na jedno suvo i jedno mokro čišćenje nedeljno. Suštinski problem je to što higijena nije konstanta, naša cena je u skladu sa skupštinskom odlukom o minimalnom iznosu, i ona je 150 dinara plus PDV. Mi ne možemo da idemo ispod te cene, ne bi trebalo ni privatnici. Ako se stambena zajednica saglasi, mogu čišćenja da bude i svakodnevno, ali to treba da se plati. Tu su i druge usluge tekućeg održavanja – vodoinstalaterske, elektro, molersko-fasadreske, keramičarske usluge, a radimo i hitne intervencije kojima se otklanjaju neposredne opasnosti po imovinu i život i zdravlje ljudi – kaže Kostić.
U nizu ovih poslova, novina su i dimničarske usluge, koje Gradsko stambeno od skoro može da pruži svim zainteresovanim sugrađanima.

 

USLUGE INVESTICIONOG ODRŽAVANJA

Iako ugovor sa Gradskim stambenim ne obuhvata investiciono održavanje, moguće je, objašnjava Bojan Kostić, da preduzeće bude angažovano i na ovim poslovima. Preduzeće iz ovog delokruga može da pruži sledeće usluge:

-popravka ili zamena krovne konstrukcije, krovnog pokrivača i drugih elemenata krova (dimnjaci, ventilacioni kanali, krovni otvori, i slično)

-popravka ili zamena horizontalne i vertikalne hidroizolacije na krovu zgrade

-rehabilitacija i rekonstrukcija električne, vodovodne i kanalizacione mreže, od priključka na gradsku mrežu do priključka u zgradi, dužine veće od 2 metra

-popravka ili zamena ventilacionih cevi, kanalizacione mreže i njihovih „glava“ na krovu zgrade

-odgušenje kanalizacione mreže u zgradi uz pomoć cisterne sa pumpom visokog pritiska (cena po intervenciji 4.700 dinara)

-zamena stakla na zajedničkim delovima zgrade-prateći građevinski radovi nastali zbog popravke ili zamene zajedničkih vodovodnih i kanalizacionih cevi-horizontala koje nisu vidljive

-popravka ili zamena sklopova i delova lifta, neobuhvaćenih uslugama tekućeg održavanja liftova (kućica, liftno oko sa instalacijama i uređajima), kao i ispitivanje ispravnosti lifta sa izdavanjem upotrebne dozvole prema važećim propisima o liftu

-popravka, zamena elemenata za odvod vode sa krova zgrade, kišnih vertikala i horizontala, dužine veće od 2 metra-popravka, zamena i čišćenje oluka

-ostale aktivnosti održavanja neobuhvaćene tekućim održavanjem

Ističu da je minimalni iznos koji se izdvaja za investiciono održavanje propisala lokalna samouprava.

_

Pojašnjava da je bitna novina investiciono održavanje, koje moraju da prate planovi stambenih zajednica o ulaganju i trošenju prikupljenih sredstava.
-Upravnik uz konsultacije, odluke stambene zajednice, pravi godišnji plan i program za održavanje, ta sredstva ako se ne iskoriste prebacuju se za narednu godinu. Mada investiciono održavanje nije tema naših ugovora, mi možemo da budemo angažovani od strane upravnika u domenu u kojima imamo resurse da te poslove obavljamo, ali smo u mogućnosti da za neke angažujemo i treća lica. Ranije smo prikupljali novac kao fond skupštine stanara, taj novac i dalje postoji kod nas, i to nosi određene benefite. Tačno je da postoji određena dilema u vezi sa tim, jer svaka stambena zajednica treba da ima svoj tekući račun, da bi se to pratilo, ali za sada je kod nas, i to usaglašavamo preko ugovornih obaveza naših i upravnika – pojašnjava Kostić.
Ni Kostić ne spori izvesne probleme u primeni novog zakona, sa kojima se suočava i ovo javno preduzeće, iako smatra da su se oni najbolje prilagodili novinama. Ipak, kaže, evidentno je da se svi polako uhodavaju, i lokalna samouprava i stambene zajednice i upravnici. Kao i ovi poslednji, i Gradsko stambeno ima izvesne poteškoće u naplati potraživanja u onim objektima u kojima su angažovani, naročito kada je reč o poslovnom prostoru, koji je, takođe obuhvaćen novim zakonom.
-Vlasnici stanova su u obavezi da izmiruju obaveze tekućeg i investicionog održavanja. Novi zakon decidirano podvlači da je i poslovni prostor taj koji treba da plaća održavanje, tu imamo određenih problema sa nadležnim službama. Koliko znam, mapiranje poslovnog prostora mi nemamo, da li postoji u lokalnoj samoupravi ili kod nekog drugog nadležnog organa ne znam, nemamo tu komunikaciju. Suštinski problem su vlasnički pravno-imovinski odnosi. Zakon decidirano definiše vlasnika kao dužnika i nekog ko ima zakonsku obavezu da plaća tekuće i investiciono održavanje. Upravnici zgrada hrane naš softver podacima, a problem što u nekim slučajevima mi ne znamo koj vlasnik poslovnog prostora ili stana, a to je ono na osnovu čega mi fakturišemo njihove obaveze. Tu postoji bojazan da su te fakture nenaplative, jer se ne vode na pravog vlasnika, opomene i kad stignu one ne utiču na poslovanje, ali kad se uđe u postupak utuženja onda gubimo proces. Takav problem će imati i upravnici koji ne sarađuju sa nama – ističe Kostić.
Kaže da ima stambenih zajednica koje su zainteresovane da Gradsko stambeno ubuduće angažuju na poslovima iz delokruga održavanja objekata, ali da je preduzeće trenutno ograničeno kapacitetima.

-Realno, sa kapacitetima koje imamo, optimalni obim posla koji možemo da održavamo je ovaj broj stamebnih zgrada koje sad i radimo. Svojim angažovanjem ne ugrožavamo ni druge firme, pružamo im čak pomoć i logistiku. Problem je projektna dokumentacija i nelojalna konkurencija, u smislu da ljudi koji vrše popravke, hitne interevncije ili tek održavanje, nisu u sistemu i ne plaćaju im se doprinosi, ali to je na državnim organima da regulišu. Mi se trudimo da dođemo do svakog stanara i trudimo se da posao za koji smo angažovani obavljamo maksimalno kvalitetno. Naša je dužnost da svim upravnicima pružimo na uvid svu dokumentaciju, dužnike, transfere novca, pri tom svaki stanar može da dođe da vidi svoje stanje kod nas – kaže Kostić.
Ovo preduzeće je prošle godine ušlo u projekat „Vaša fasada – lice našeg grada“, kada su definisali ciljeve da fasade budu čiste, da imaju prihvatljiv izgled, budu u funkcionalnom stanju, tako da sam objekta bude bezbedan i za okolinu i stanare. Građani su, navodi, bili zainteresovani za ovu akciju, jer je na lokalu postojala odluka o uređenju gradskog jezgra, uz određene pogodnosti. Zakon je tu uveo određene novine, ali Gradsko stambeno može da obavlja i te poslove.
-Imamo resurse i opremu i možemo da odradimo te poslove, možemo da ih kreditiramo bez kamate za usluge, tako da stanari mogu da odloženo plaćaju, na rate, bez kamate. Urađen je i spisak 18 zgrada koje su određene kao prioritet u sklopu tog projekta, a čak tri je komisija definisala kao najkritičnije. Ovaj zakon je doneo određene izmene, stanari moraju da se saglase sa tim, a oni to nisu učinili, za sada nam se nisu obratili i sa tim poslom se stalo – objašnjava Kostić.
Navodi da je Gradsko stambeno, kao i do sada, na raspolaganju svim upravnicima i stambenim zajednicama za sve eventualne poteškoće sa kojima se sureću, ističući da će svima biti na raspolaganju za sprovođenje aktivnosti koje su u delokrugu rada ovog preduzeća.

J.V.

*Projekat „Komšija ili profesionalni upravnik?“ sufinansiran je iz budžeta grada Smedereva, a stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva*

One thought on “GRADSKO STAMBENO PREDUZEĆE – PARTNER UPRAVNIKA I STAMBENIH ZAJEDNICA

  • 27. decembra 2018. at 18:52
    Permalink

    Projekat za ispumpavanje para uz budžeta. Prodali ste se! Ništa bolji od Jasne niste.

    Reply

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *