ГРАДСКО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ – ПАРТНЕР УПРАВНИКА И СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Стамбене заједнице и управници зграда, било професионални или из редова комшија, у свом раду неминовно су ослоњени и на јавна предузећа, јер су проблеми које имају у објектима најчешће комуналне природе. Због тога је важно, наводе сви учесници у процесу примене новог Закона о становању и одржавању зграда, да се изгради партнерски однос и препреке превазиђу сарадњом на обострано задовољство. Од свих јавних предузећа, управници и стамбене заједнице по природи ствари у највећој мери упућени су на Градско стамбено, некадашњу Градску стамбену агенцију.
-Градско стамбено предузеће, раније Градска стамбена агенција, статусном променом и издвајањем из некадашњег јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију, добило је делатност и део радника и тада смо преузели 117 стамбених улаза. Према подацима регистратора у Смедереву има 440 зграда, ми смо преузели неких 25 одсто од тог броја. Тада су важили други закони, који су овим новим обједињени. Сада одржавамо стотинак зграда. У сусрет ступања на снагу новог закона обавили смо едукацију својих кадрова, имамо и сами три професионална управника, али како смо јавно предузеће и радимо у општем интересу грађана, не можемо да се бавимо управљачким пословима, због сукоба интереса – објашњава за „Смедеревске новине“ Бојан Костић, задужен за техничка питања у овом предузећу.
Предност новог закона, каже Костић, јесте то што је законодавац уочио све недостатке претходних, омогућио тржишну утакмицу у смислу форсирања малих и средњих предузећа у делатности одржавања зграда.
-Локална самоуправа је у обавези да, чувајући општи интерес, има своје јавно предузеће и поверава све те радове свом предузећу, али нисмо монополисти. Три су основна проблема која се јављају – непознавање овог закона и закона о имовини, неразликовање текућег и инвестиционог одржавања, и активности управника и професионалног управника – наводи Костић и додаје да имају потешкоћа да професионалним управницима који ангажују њихово предузеће објасне да ставка наплате накнаде за њихов рад не може да се фактурише кроз рачун предузећа за услуге текућег одржавања.
Каже да Градско стамбено комуницира са управницима, било да је реч о онима из редова комшија, професионалним или принудним које је поставила локална самоуправа, и да даје логистичку подршку управницима из редова комшија у пуном капацитету.
-Имамо књиговодствени програм којим водимо евиденцију о свим станарима и уплатама. Раније смо прикупљали средства у фондове скупштина станара на основу њихове одлуке и тада смо новац опредељивали за оно за шта они донесу одлуку. Сада је обавезан и инвестициони фонд, за шта такође, имамо понуду – Каже Костић.
Додаје да се стамбене заједнице ослањају на њих када је реч о одржавању објеката.
-У својој понуди имамо услуге одржавања у смислу одржавања хигијене, уговорне обавезе своде се на једно суво и једно мокро чишћење недељно. Суштински проблем је то што хигијена није константа, наша цена је у складу са скупштинском одлуком о минималном износу, и она је 150 динара плус ПДВ. Ми не можемо да идемо испод те цене, не би требало ни приватници. Ако се стамбена заједница сагласи, могу чишћења да буде и свакодневно, али то треба да се плати. Ту су и друге услуге текућег одржавања – водоинсталатерске, електро, молерско-фасадреске, керамичарске услуге, а радимо и хитне интервенције којима се отклањају непосредне опасности по имовину и живот и здравље људи – каже Костић.
У низу ових послова, новина су и димничарске услуге, које Градско стамбено од скоро може да пружи свим заинтересованим суграђанима.

 

УСЛУГЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

Иако уговор са Градским стамбеним не обухвата инвестиционо одржавање, могуће је, објашњава Бојан Костић, да предузеће буде ангажовано и на овим пословима. Предузеће из овог делокруга може да пружи следеће услуге:

-поправка или замена кровне конструкције, кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, и слично)

-поправка или замена хоризонталне и вертикалне хидроизолације на крову зграде

-рехабилитација и реконструкција електричне, водоводне и канализационе мреже, од прикључка на градску мрежу до прикључка у згради, дужине веће од 2 метра

-поправка или замена вентилационих цеви, канализационе мреже и њихових „глава“ на крову зграде

-одгушење канализационе мреже у згради уз помоћ цистерне са пумпом високог притиска (цена по интервенцији 4.700 динара)

-замена стакла на заједничким деловима зграде-пратећи грађевински радови настали због поправке или замене заједничких водоводних и канализационих цеви-хоризонтала које нису видљиве

-поправка или замена склопова и делова лифта, необухваћених услугама текућег одржавања лифтова (кућица, лифтно око са инсталацијама и уређајима), као и испитивање исправности лифта са издавањем употребне дозволе према важећим прописима о лифту

-поправка, замена елемената за одвод воде са крова зграде, кишних вертикала и хоризонтала, дужине веће од 2 метра-поправка, замена и чишћење олука

-остале активности одржавања необухваћене текућим одржавањем

Истичу да је минимални износ који се издваја за инвестиционо одржавање прописала локална самоуправа.

_

Појашњава да је битна новина инвестиционо одржавање, које морају да прате планови стамбених заједница о улагању и трошењу прикупљених средстава.
-Управник уз консултације, одлуке стамбене заједнице, прави годишњи план и програм за одржавање, та средства ако се не искористе пребацују се за наредну годину. Мада инвестиционо одржавање није тема наших уговора, ми можемо да будемо ангажовани од стране управника у домену у којима имамо ресурсе да те послове обављамо, али смо у могућности да за неке ангажујемо и трећа лица. Раније смо прикупљали новац као фонд скупштине станара, тај новац и даље постоји код нас, и то носи одређене бенефите. Тачно је да постоји одређена дилема у вези са тим, јер свака стамбена заједница треба да има свој текући рачун, да би се то пратило, али за сада је код нас, и то усаглашавамо преко уговорних обавеза наших и управника – појашњава Костић.
Ни Костић не спори извесне проблеме у примени новог закона, са којима се суочава и ово јавно предузеће, иако сматра да су се они најбоље прилагодили новинама. Ипак, каже, евидентно је да се сви полако уходавају, и локална самоуправа и стамбене заједнице и управници. Као и ови последњи, и Градско стамбено има извесне потешкоће у наплати потраживања у оним објектима у којима су ангажовани, нарочито када је реч о пословном простору, који је, такође обухваћен новим законом.
-Власници станова су у обавези да измирују обавезе текућег и инвестиционог одржавања. Нови закон децидирано подвлачи да је и пословни простор тај који треба да плаћа одржавање, ту имамо одређених проблема са надлежним службама. Колико знам, мапирање пословног простора ми немамо, да ли постоји у локалној самоуправи или код неког другог надлежног органа не знам, немамо ту комуникацију. Суштински проблем су власнички правно-имовински односи. Закон децидирано дефинише власника као дужника и неког ко има законску обавезу да плаћа текуће и инвестиционо одржавање. Управници зграда хране наш софтвер подацима, а проблем што у неким случајевима ми не знамо кој власник пословног простора или стана, а то је оно на основу чега ми фактуришемо њихове обавезе. Ту постоји бојазан да су те фактуре ненаплативе, јер се не воде на правог власника, опомене и кад стигну оне не утичу на пословање, али кад се уђе у поступак утужења онда губимо процес. Такав проблем ће имати и управници који не сарађују са нама – истиче Костић.
Каже да има стамбених заједница које су заинтересоване да Градско стамбено убудуће ангажују на пословима из делокруга одржавања објеката, али да је предузеће тренутно ограничено капацитетима.

-Реално, са капацитетима које имамо, оптимални обим посла који можемо да одржавамо је овај број стамебних зграда које сад и радимо. Својим ангажовањем не угрожавамо ни друге фирме, пружамо им чак помоћ и логистику. Проблем је пројектна документација и нелојална конкуренција, у смислу да људи који врше поправке, хитне интеревнције или тек одржавање, нису у систему и не плаћају им се доприноси, али то је на државним органима да регулишу. Ми се трудимо да дођемо до сваког станара и трудимо се да посао за који смо ангажовани обављамо максимално квалитетно. Наша је дужност да свим управницима пружимо на увид сву документацију, дужнике, трансфере новца, при том сваки станар може да дође да види своје стање код нас – каже Костић.
Ово предузеће је прошле године ушло у пројекат „Ваша фасада – лице нашег града“, када су дефинисали циљеве да фасаде буду чисте, да имају прихватљив изглед, буду у функционалном стању, тако да сам објекта буде безбедан и за околину и станаре. Грађани су, наводи, били заинтересовани за ову акцију, јер је на локалу постојала одлука о уређењу градског језгра, уз одређене погодности. Закон је ту увео одређене новине, али Градско стамбено може да обавља и те послове.
-Имамо ресурсе и опрему и можемо да одрадимо те послове, можемо да их кредитирамо без камате за услуге, тако да станари могу да одложено плаћају, на рате, без камате. Урађен је и списак 18 зграда које су одређене као приоритет у склопу тог пројекта, а чак три је комисија дефинисала као најкритичније. Овај закон је донео одређене измене, станари морају да се сагласе са тим, а они то нису учинили, за сада нам се нису обратили и са тим послом се стало – објашњава Костић.
Наводи да је Градско стамбено, као и до сада, на располагању свим управницима и стамбеним заједницама за све евентуалне потешкоће са којима се сурећу, истичући да ће свима бити на располагању за спровођење активности које су у делокругу рада овог предузећа.

Ј.В.

*Пројекат „Комшија или професионални управник?“ суфинансиран је из буџета града Смедерева, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства*