SKUPŠTINA GRADA: USVOJEN PREDLOG PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Na poslednjem ovogodišnjem zasedanju Skupština grada je usvojila predlog za donošenje Projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje, projektovanje, rekonstrukciju, odnosno rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i popločavanje/rekonstrukciju trgova i drugih javnih površina, sve sa pratećim mobilijarom, sa javnim plaćanjem, bez elemenata koncesije.

Na ovom predlogu, čulo se tokom rasprave, radilo se duže od godinu dana, a bila je angažovana i konsultantska kuća, koja je trebalo da uradi nacrt ovog predloga, nacrt konkursne dokumentacije i model ugovora javno-privatnog partnerstva, a pozitivno mišljenje dala je i Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije.

Kao glavni razlozi za predlaganje realizacije ovog projekta navedena je nemogućnost lokalne samouprave da finansira izgradnju putne infrastrukture po tradicionalnom modelu „ključ u ruke“, kao i loša iskustva iz prethodnog perioda sa pojedinim izvođačima prilikom odvojenih postupaka za njihov odabir. U prilog je kao razlog navedena mogućnost obezbeđenja projektnog finansiranja celokupnog projekta od strane izabranog privatnog partnera, što se, kako je navedeno u obrazloženju, posebno manifestuje u pogledu rokova, cene izgradnje, rizika finansiranja i drugih rizika kojima privatni partner može na kvalitetniji način da upravlja.

Navedeno je da će privatni partner biti zadužen za finansiranje, rekonstrukciju i rehabilitaciju lokalne putne infrastrukture u dužini od oko 220,9 kilometara, sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom, za nasipanje oko 247 kilometara nekategorisanih puteva, popločavanje trgova i javnih površina sa pratećim mobilijarom, ukupne površine od oko 40 hiljada kvadratnih metara.

Projekat predviđa formiranje Društva posebne namene, čiji isključivi vlasnik bi bio privatni partner, sa kojim bi bio potpisan ugovor na 15 godina, uz godišnje izdvajanje od 331 milion dinara iz gradskog budžeta za ovu namenu, čulo se tokom rasprave.

J.V.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *