NAKNADE ZA ODRŽAVANJE ZGRADA – OD NEKOLIKO, DO VIŠE STOTINA DINARA

Jedna od novina Zakona o stanovanju i održavanju zgrada, osim uvođenja plaćenog profesionalnog ili prinudnog upravnika u zgradama gde se stanari nisu dogovorili da izaberu nekog iz svojih redova, jeste i naplata naknada za tekuće i investiciono održavanje zajedničkih delova zgrada.

 

PREMA TERMINIMA U ZAKONU ODRŽAVANJE ZGRADE PODRAZUMEVA SLEDEĆE:

 

ODRŽAVANJE ZGRADE  jesu sve aktivnosti kojima se obezbeđuje očuvanje funkcija i svojstava zgrade u skladu sa njenom namenom, a naročito u cilju redovnog korišćenja i funkcionisanja zgrade TEKUĆE ODRŽAVANJE  je izvođenje radova koji se preduzimaju radi sprečavanja oštećenja koja nastaju upotrebom zgrade ili radi otklanjanja tih oštećenja, a sastoje se od pregleda, popravki i preduzimanja preventivnih i zaštitnih mera, odnosno svih radova kojima se obezbeđuje održavanje zgrada na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti, a radovi na tekućem održavanju stana ili poslovnog prostora jesu krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora i drugi slični radovi

INVESTICIONO ODRŽAVANJE  jeste izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova u zavisnosti od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja zgrade u toku eksploatacije

_

Tako bi u svim zgradama, nakon registracije stambenih zajednica, uz redovne troškove za komunalije, vlasnici stanova trebalo da određenu sumu novca izdvajaju i za platu profesionalnog upravnika, ali i zajednički račun. Ta sredstva upravnik (izabran iz redova vlasnika stanova u zgardi) ili profesionalni upravnik (takođe izabran, licenciran za taj posao) treba da koristi za rešavanje svih onih problema sa kojima stanari, eventualno, nisu mogli da se izbore u prethodnom periodu. Tu spadaju minimalne intervencije, od onih poput zamene sijalica u zajedničkim prostorijama (npr. hodnik, podrum), do krupnijih zahvata, kao što su sređivanje fasade, čišćenje kanalizacije, popravka liftova…Naravno da se sredstva sa računa ne mogu trošiti bez ranijeg izjašnjavanja stambene zajednice, odnosno, o tome šta će se i u kojoj meri raditi – to se pitaju stanari, a upravnik je tu da samo njihove odluke realizuje, odnosno sporvede u delo.

Još uvek nije poznat tačan broj stambenih zajednica u kojima je ova obaveza i zaživela, a prema saznanjima do kojih smo došli obrađujući ovu temu, u najvećoj meri se sprovodi u onim zgradama koje imaju profesionalnog upravnika ili kojima je lokalna samouprava prinudno postavila upravnika, tamo gde su registrovane stambene zajednice.

 

Naknade koje se plaćaju ne mogu biti proizvoljne i za njihovo određivanje je, kako je to predviđeno zakonom i podzakonskim aktima, zadužena lokalna samouprava. Tako je na sednici Skupštine grada održanoj  u aprilu ove godine izglasna Odluka o minimalnoj visini iznosa troškova za tekuće održavanje zajedničkih delova zgrada, minimalnoj visini iznosa naknade koju plaćaju vlasnici posebnih delova u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa troškova za investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade. Ti minimalni iznosi određeni su Pravilnikom, a oslanjaju se na prosečnu neto zaradu na teritoriji grada Smedereva za 2017-tu godinu, koja je, prema Republičkom zavodu za statistiku bila 50.869 dinara.

 

GARAŽA je zatvoreni prostor u zgradi ili van nje, koji čini posebnu funkcionalnu celinu, a sastoji se od jednog ili više garažnih mesta ili garažnih boksova. Garaža koja se sastoji od više garažnih mesta, odnosno garažnih boksova, sadrži i zajedničke delove koji služe pristupu svakom garažnom mestu, odnosno garažnom boksu

GARAŽNO MESTO je poseban deo garaže koji čini prostor određen obeleženom površinom za parkiranje vozila

GARAŽNI BOKS je poseban deo garaže koji čini prostorija namenjena za parkiranje vozila

_

Kada govorimo o minimalnoj visini naknada za tekuće i investiciono održavanje zgrada i za profesionalnog upravnika, u obzir je, u skladu sa važećim aktima, uzeto nekoliko parametara, pa se tako značajno mogu razlikovati iznosi od jedne do druge stambene zajednice. Za investiciono održavanje zgrade manje će plaćati stanari novih objekata, a najviši iznos oni koji žive u najstarijim zgradama, jer je, logično, za njihovo održavanje i potrebno najviše novca. Takođe, visina se odrđuje i u zavisnosti od toga da li zgrada ima lift ili ne (jer i njegovo održavanje iziskuje određena ulaganja), a uz to, vlasnici stanova koji imaju i garažu, i za njeno održavanje moraće da izdvoje određene sume. Kada je reč o profesionalnim upravnicima, bitna je i veličina objekta, odnosno broj stanova, pa više plaćaju stanari koji žive u zgradi sa više stanova.

Pregled minimalnih iznosa utvrđenih naknada možete videti u tabelama ispod:

MINIMALNI TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA
Zgrada bez lifta Zgrada sa liftom
Stan 305,00 397,00
Poslovni prostor 305,00 397,00
MINIMALNI TROŠKOVI TEKUĆEG ODRŽAVANJA
Garaža 183,00
Garažni boks i garažna mesta u zajedničkoj garaži 122,00

 

NAKNADA ZA PRINUDNO POSTAVLJENOG PROFESIONALNOG UPRAVNIKA
Za zgrade do 8 posebnih delova 203,00
Za zgrade od 8 do 30 posebnih delova 244,00
Za zgrade preko 30 posebnih delova 285,00
Za garažno mesto u zajedničkoj garaži 81,00
Za garažu i garažni boks 41,00

 

MINIMALNI TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
Zgrada bez lifta Zgrada sa liftom
Zgrada starosti do 10 godina 2,65 3,44
Zgrada starosti od 10 do 20 godina 3,97 5,16
Zgrada starosti od 20 do 30 godina 5,29 6,88
Zgrada starosti preko 30 godina 6,61 8,60
*cene su u dinarima po kvadratnom metru stana/posebnih delova

 

MINIMALNI TROŠKOVI INVESTICIONOG ODRŽAVANJA
Garaža Garažni boks i garažno mesto u zajedničkoj garaži
Zgrada starosti do 10 godina 1,59 1,06
Zgrada starosti od 10 do 20 godina 2,38 1,59
Zgrada starosti od 20 do 30 godina 3,17 2,12
Zgrada starosti preko 30 godina 3,97 2,65
* cene su u dinarima po kvadratnom metru garaže/garažnog mesta

Vlasnici stanova različito gledaju na ovu novinu – za jedne je to još jedan namet, a drugi su mišljenja da je potrebno plaćati ove naknade, kako bi se objekti u kojima žive „doveli u red“.

-Kod nas se nije mnogo toga promenilo, s obzirom na to da smo i ranije izdvajali novac za tu namenu u dogovoru sa predsednicom skupštine stanara. Tako smo, recimo, sanirali kvar na kanalizacionoj mreži, a novac se troši i za zamenu sijalica i održavanje mehanizma zaključavanja ulaznih vrata i video nadzora. Iako imam minimalnu penziju redovno dajem novac za to, ali ima i komšija koji su boljeg materijalnog statusa, a ne žele da plaćaju. Ne znam kako to može, valjda nam je svima u interesu da nam hodnici budu uredni, da nam se voda ne izliva u stanove, da uredimo prostor ispred – kaže vremešna K.M. (85) koja živi na Trgu Nikole Krge, koja zbog komšiluka, kaže, ne želi da joj objavimo puno ime i prezime.

-Ja sam podstanar i mislim da ja ne bi trebalo da plaćam te izdatke, već vlasnik u čijem stanu živim. Ne znam zbog čega bih ja nekome plaćala održavanje i investicije, a nisam vlasnik stana, to je isto kao porez, zar ne. Hajde to za održavanje, i nekako, tu i ja provodim vreme, ali ovo ostalo treba da plaćaju vlasnici, a ne podstnari. Ne mogu ja da investiram u nešto što nije moje. Za to plaćam stanarinu, pa neka izvole. To treba da imaju na umu svi upravnici, bilo da su iz redova stanara ili profesionalni – kaže B.Ć. (48) iz jedne od zgrada u Karađorđevoj ulici, koja, takođe, želi da ostane anonimna.

Zakonom nije precizno definisano ko plaća navedene naknade – vlasnik stana ili podstanar, već je ostavljena mogućnost da se oni međusobno dogovore i o svom dogovoru obaveste upravnika zgrade.

Razlike u ukupnim izdacima u izmirenju naknada mogu da iznose i više stotina dinara, što je jasno i iz dole navedenih primera. Upoređivanjem se uočava koliko na visinu naknada mogu da utiču različiti parametri prikazani u tabelama.

PRIMER 1: Troškovi za stan od 50 kvadrata, garažu od 20 kvadrata, u zgradi do 10 godina starosti sa 8 posebnih jedinica, koja nema lift i u kojoj je postavljen profesionalni upravnik

 1. Troškovi tekućeg održavanja – stan                                                           305,00 dinara
 2. Troškovi tekućeg održavanja – garaža                                                     183,00 dinara
 3. Naknada za profesionalnog upravnika za stan                                      203,00 dinara
 4. Naknada za profesionalnog upravnika za garažu                                   41,00 dinar
 5. Troškovi investicionog održavanja – stan 50×2,65                            132,50 dinara
 6. Troškovi investicionog održavanja – garaža 20×1,59                         31,80 dinara

_____________________________________________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                                                        896,30 dinara

PRIMER 2: Troškovi za stan od 50 kvadrata, garažu 20 kvadrata, u zgradi starijoj od 30 godina sa preko 30 posebnih jedinica, koja ima lift i u kojoj je postavljen profesionalni upravnik

 1. Troškovi tekućeg održavanja – stan                                                               305,00 dinara
 2. Troškovi tekućeg održavanja – garaža                                                         183,00 dinara
 3. Naknada za profesionalnog upravnika za stan                                          285,00 dinara
 4. Naknada za profesionalnog upravnika za garažu                                        41,00 dinar
 5. Troškovi investicionog održavanja – stan 50×8,60                              430,00 dinara
 6. Troškovi investicionog održavanja – garaža 20×3,97                            79,40 dinara

_____________________________________________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                                                          1.323,40 dinara

PRIMER 3: Troškovi za stan od 20 kvadrata, bez garaže, u zgradi do 10 godina starosti, bez lifta i u kojoj je upravnik iz redova stanara (nije profesionalni ni prinudni)

 1. Troškovi tekućeg održavanja – stan                                                               305,00 dinara
 2. Troškovi investicionog održavanja -stan 20×2,65                                    53,00 dinara

_____________________________________________________________________________________________________

UKUPNO:                                                                                                                             358,00 dinara

Kako se u posebne delove, osim stanova, ubrajaju i lokali, ukoliko ih ima u  zgradi, važno je napomenuti da su naknade za investiciono i tekuće održavanje i prinudnog upravnika određene i za vlasnike poslovnih prostora, a ta sredstva se, takođe, uplaćuju na račun stambene zajednice.

J.V.

 

*Projekat „Komšija ili profesionalni upravnik?“ sufinansiran je iz budžeta grada Smedereva, a stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva*

3 thoughts on “NAKNADE ZA ODRŽAVANJE ZGRADA – OD NEKOLIKO, DO VIŠE STOTINA DINARA

 • 7. decembra 2018. at 07:37
  Permalink

  Da li Gradska uprava ima pravilnik ili upustvo,koliko profesionalni upravnik zgrada može da ima zaključenih ugovora sa Stambenim jedinicama ,da bih mogao uspešno svoje poslove za koje naplaćuje uslugu?!

  Reply
  • 10. decembra 2018. at 16:13
   Permalink

   profesionalni upravnici ne rade ništa … samo uzimaju pare … a upravljaju desetinama zgrada u koje ne uđu ni jednom mesečno…pljačka naprednjačka, smišljeno da namire aktiviste koji ništa ne znaju da rade osim možda da dele letke, lepe plakate i dosađuju i prete ljudima

   Reply
 • 3. decembra 2018. at 17:45
  Permalink

  Najobičnija pljačka za namirivanje partijskih aktivista. Obratite se Darku „konju“ za „profesionalne usluge“. Žuti su otišli u opoziciju ali su lopovi ostali ujedinjeni sa nazadnjacima.

  Reply

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *