ЗА СМЕДЕРЕВО КРОЗ „ЕУ ПРО“ ПРОГРАМЕ 370.000 ЕВРА

Од укупно 12,3 милиона евра, колико је, путем јавног позива, намењено финансирању четири групе пројеката из програма „ЕУ ПРО“, за Смедерево је одобрено 437.017 евра. Од тога, средства у износу од 372.129 обезбеђује Европска унија, док је остатак, од 64.888 евра обавезна да обезбеди локална самоуправа.
Смедереву су одобрена три порјекта из поменутих програма, од којих се два односе на индустријску зону, а један на развој локалне инфраструктуре. У оквиру њега, за унапређење енергетске ефикасности и безбедности објекта вртића „Весели цветови“, граду је одобрено 72.585 евра, док ће локална самоуправа обезбедити 12.840 евра. Пројекат предвиђа реконструкцију постојећег система грејања, уградњу противпожарне опреме и кухињских уређаја, што треба да допринесе побољшању услова за боравак и рад 350-оро деце и 38 запослених.
У оквиру програма израде пројектно-техничке документације, „ЕУ ПРО“ ће у нашем граду финансирати израду извођачког пројекта за изградњу примарне водоводне мреже у индустријској зони, и то са 23.454 евра, док же 2.606 евра обезбедити локална самоуправа. У предлогу пројекта наведено је да ће његовом реализацијом бити оставрени кључни предуслови водоснабдевања, санитарне и противпожарне заштите, што је неопходно за привлачење нових инвеститора и развој предузећа која већ послују на овој локацији.
Најзначајнија средства, у укупном износу од 325.532 евра, одобрена су у оквиру пројекта унапређења пословне инфратсруктуре, и то за изградњу осветљења у индустријском парку. Од ове суме, 276.090 евра обезбеђује Европска Унија, док се локална самоуправа обавезала да издвоји 49.442 евра. Пројекат предвиђа изградњу две нове трафостанице које ће повећати капацитет и омогућити стабилну испоруку електричне енергије предузећима која већ послују у зони, као и потенцијалним инвеститорима. Инсталирањем ЛЕД осветљења, видео-надзора и противпожарног система, постиц́и ће се ефикасна употреба енергије и оствариће се уштеде у трошковима одржавања, што ће повећати атрактивност зоне као и интересовање нових предузећа за улагање, наведено је у образложењу пројекта.
У саопштењима које је прослеђено медијима наведено је да Европска унија кроз подршку овим пројектима доприноси побољшању пословне и инвестиционе климе у Србији, јачајући конкурентност и стварајући услове за постизање бољих економских резултата.
Иначе, активности „ЕУ ПРО“-а, програма који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подржава са укупно 25 милиона евра. Програм има за циљ да допринесе повећању конкурентности микро и малих предузећа, побољшању пословног окружења и унапређењу социјалне кохезије у 99 јединица локалне самоуправе, у два региона: Региону Шумадије и западне Србије и Региону јужне и источне Србије. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

Ј.В.

Comments are closed.