ЗАМЕНА ТАБЛИЦА – НОВИ ТРОШАК ЗА ВОЗАЧЕ

Према изменама и допунама Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила, који је ступио на снагу прошле године, убудуће на регистарским таблицама неће бити сугласника са дијакритичким знацима, тзв. „квачицама“, односно, регистарске ознаке аутомобила биће без слова Ч, Ћ, Ш, Ж, Ђ и слова која не припадају српском писму – Y и W, док слово X остаје.
То значи да ће сви возачи, којима су регистарске таблице издате 2011-те године, а чије важење истиче ове, уколико оне садрже неко од наведених слова, морати да их замене, и за то издвоје додатних око 4.300 динара, за нову регистарску таблицу, саобраћајну дозволу и регистарску налепницу.
За све оне чија регистарска таблица не садржи поменуте сугласнике, саобраћајна дозвола и таблице важиће још две године, па ће, уколико су им издати 2011-те, замену морати да изврше тек 2020-те године. И њих, у сваком случају, након истека важења, очекује замена, коју већ сада морају да изврше поједини возачи.
Такође, повећан је и порез на употребу моторних возила, на шта је претходних година било много притужби, а држава најављивала да ће укинути овај намет и ново усклађивање прописа из ове области. То се још није догодило, а у агенцијама које се баве регистрацијом возила наводе да је повећање овог пореза за 1 до 2 процента традиционално за крај сваке године.

Ј.В.

Comments are closed.