ОДЛАГАЊЕ ШЉАКЕ ИПАК БЕЗ ВАЛИДНЕ ОДЛУКЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ?

Да ли је и ко у локалној самоуправи донео одлуку на коју локацију ће бити одлагана шљака из смедеревске железаре није јасно ни после одговора који нам је из локалне самоуправе достављен на основу захтева по Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Из документације која је прослеђена нашој редакцији јасно је само да се ниједном речју не помињу “шљака” и “индустријски отпад из железаре”, али и да Враново дефинитивно није предвиђено за одлагање било каквог отпада.
Као део одговора редакцији “Смедеревских” достављен је извод из “Главног пројекта уређења Регионалне санитарне депоније комуналног чврстог отпада за Смедерево, Пожаревац и Ковин на локацији “Сегда” Смедерево” из априла 2005-те године. У делу документа који нам је прослеђен дате су опште карактеристике терена, одређен век трајања, сугерисано у којима фазама и на који начин ту локацију треба припремити за одлагање отпада, као и да тло и подземне воде од депонованог отпада треба заштити постављањем фолија. Реч је, дакле, о пројекту који је остао само “мртво слово на папиру” с обзиром на то да ова локација ни до данашњег дана није претворена у депонију, или бар не по овом појекту на који се надлежни у свом одговору позивају.
Такође, достављен нам је и извод из “Студије оправданости за пројекат изградње трансфер станице за сакупљање комуналног отпада са линијом за сепарацију рециклабилног отпада и линијом за компостирање биоразградивог отпада (регион градова Смедерево, Пожаревац и Ковин)” израђен у фебруару прошле године. Овим пројектом дато је и идејно решење за изградњу тзв. “трансфер станице” на локацији “Сегда” , као алтернативног решења, пошто депонија која је требало да никне на овом месту “због недостатка средстава није реализована, а отпад из ових општина наставио да се одлаже на неприхватљивим локацијама”. Предложено је решење “које подразумева минималне радове на пипреми терена нивелисањем и другим предрадњама”.
Реч је дакле о два документа, настала на трагу идеје да се на локацији “Сегда” у Радинцу направи санитарна депонија комуналног отпада, али ни у једном од ова два прослеђена извода не помиње се евентуално одлагање индустријског отпада ни шљаке из железаре.
Као део одговора прослеђен нам је и Закључак Градског већа од 22. јуна прошле године, а којим се “даје сагласност за извођење радова на рашчишћавању и уређивању грађевинског земљишта” које чине 16 парцела у Радинцу, укупне површине око 2 хектара, и “припремању истих за почетак извођења радова на изградњи трансфер станице комуналног отпада и привођења земљишта планираној намени”. Из дела извода који нам је прослеђен, не зна се на чији предлог је овај Закључак усвојен, али је у њему наведено да ће “наведене радове извршити, као донација Граду Смедереву, без икакве надонкнаде” предузеће “Фантини Сцианатицо” из Београда. У овом Закључку, такође се не помиње шљака, а није прецизно дефинисано какве ће тачно послове одабрана фирма за град Смедерево одрадити “о свом трошку”.
Прецизније дефинисање радова изостављено је и из уговора који је градоначлница Јасна Аврамовић само два дана касније потписала са поменутом фирмом. Наведено је истих 16 парцела у Радинцу, а у само пет чланова дефинисани су међусобни односи, уз наводе да је “наручилац посла (град Смедерево) сагласан да извршилац посла (“Фантини Сцианатицо”) обави послове без надокнаде”.
Занимљиво је, међутим, да је са истом фирмом потписан и анекс уговора, који је датиран на јануар ове године, али се јасно види да је у Градској управи заведен тек 4. маја, дакле две недеље након што је наша редакција поднела захтев за достављање одговора у вези са овом темом. Поменутим анексом, који је, такође, потписала градоначелница, знатно је повећан број парцела у Радинцу ( са 16 на 51) предвиђених “за пипрему за почетак извођења радова на изградњи трансфер станице комуналног отпада”. За додате парцеле, које нису обухваћене првобитним уговором, нема одлуке Градског већа, па је нејасно по ком су основу уврштене у овај документ.
Из свега наведеног произилази да ниједан орган локалне самоуправе није донео ниједну одлуку која се директно тиче проблема одлагања шљаке из смедеревске железаре на територији града, односно да ниједним појединачним документом није прецизно дефинисан начин изношења и одлагања индустријског отпада из челичане. Чињеница да је анекс уговора заведен тек након интересовања јавности за овај проблем указује на покушај да се, одређеним радњама предузетим у вези са овим послом, да накнадни законски основ. Осим тога нејасно је због чега би нека фирма без накнаде обављала послове припреме терена за изградњу трансфер станице, али је још чудније да, уколико којим случајем у те радње спада и довожење шљаке из железаре на поменуту локацију, толики посао неко обавља “бесплатно” за град Смедерево.
Подсећамо, проблем шљаке дошао је у фокус интересовања јавности након два протеста у Вранову и Радинцу, на којима су мештани изразили незадовољство због тога што се у атарима њихових села одлаже индустријски отпад из смедеревске железаре и захтевали да се тај процес обустави. Градоначелница Јасна Аврамовић је у више наврата у појединим медијима наглашавала да није реч о опасном отпаду као и да за одлагање шљаке град поседује све неопходне дозволе. За прецизније податке она и надлежни органи локалне самоуправе медије и грађане упутили су на Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја. Иако је и сам повереник Родољуб Шабић у свом саопштењу навео да овакве информације треба објавити без одлагања, „Смедеревске новине“ на одговор из Градске управе Смедерево чекале су три недеље.

Ј.Васиљевић