МАТИЧАРКАМА ПОДЕЉЕНИ ОТКАЗИ, ПОДНЕТА ТУЖБА ЗА МОБИНГ

Цела матична служба за подручје Смедерева замењена је у Градској управи, након што су, у октобру прошле године, изнете сумње у злоупотребе приликом наплате административних такси за издавање извода и уверења. Од њих шест, једна матичарка је поднела захтев за престанак радног односа пошто је испуњавала услове за пензију, четири су након дисциплинског поступка добиле отказ, а за једну од њих, главну матичарку, поступак је издвојен.
Комисија Градске управе утврдила је да су матичарке учиниле теже повреде радне дужности. У решењу је наведено да у неким случајевима службенице нису спровеле упис у први примерак матичне књиге рођених и умрлих (изворник) који се води ручно, као и да нису сачиниле копије издатих извода за иностранство. Наводи се и да за поједине изводе нема доказа о уплати такси од 420 и 720 динара.
Службенице су ангажовале правне заступнике који тврде да је дисциплински поступак против њихових брањеница вођен незаконито. Главна замерка бранилаца односи се на лица ангажована у прибављању доказа која, тврде, за то нису била овлашћена, због чега, објашњавају, има основа за сумњу у валидност овог процеса.
-Према важећим законима увид у матичне књиге могу имати само лица која су за то овлашћена, а у овом процесу то није био случај. За службенике који су комисији достављали податке ресорно министарство донело је решење о овлашћењима са ретроактивним дејством , што је у супротности са законом. Сумњамо да је све одрађено телефонским путем, како би се у смедеревској Градској управи “покрили” решењем које је донето пре него су захтев и упутили. Комисија је прикупљала податке, како тврде, по налогу МУП-а, а искористили су их као доказе за дисциплински поступак и отказе. То значи да су докази коришћени током дисциплинског поступка прибављени на незаконит начин – наводи бранилац Мира Филиповић.
Тврде и да записник Управног инспектора, који је једини валидан у целом поступку, није коришћен. Иако не негирају да је било повреда радних обавеза, истичу да оне нису биле довољне за отказ, због чега најављују жалбе на решење о престанку радног односа.
-У решењу је наведено да су одговорне учиниле тежу повреду радних обавеза неизвршавањем, несавесним или немарним извршавањем, што не указује на умишљај, већ на нехат, а то значи да је мера о престанку радног односа неадекватна. Нигде у решењу не стоји да је настала штета. За такве преступе може се изрећи новчана казна у висини од 15 посто месечне зараде у трајању од једног до шест месеци – каже бранилац Пера Петров.
Службенице су, кажу браниоци, од почетка поступка биле на боловању са дијагнозама неуропсихијатара, јер су психички малтретиране. У међувремену су Вишем суду у Смедереву поднеле тужбу за мобинг и то против града Смедерева, Градске управе Смедерево, начелнице Градске управе Милијане Новаковић и начелнице одељења Слађане Јанићијевић, због злостављања на рандом месту, претњи, увреда и клевета.

Ј.В.

Comments are closed.